Evija Blumberga | Latvia

Bez jūras nav iedomājama mana dzīve, bez tās gaisa jo īpaši. Katru reizi ieelpojot, sajūtos tuvāk horizontam un visai pasaule. Kā gan mēs visi spētu dzīvot bez mūsu mīļās un šalkošās Baltijas jūras, kas dod mums spēku ar katru saulrietu un katru nākamo vilni.